Ρόδες, καρότσια, παλετοφόρα, ανυψωτικά
 

Γ.Π. Δημητριάδης Α.Ε.
Μεσολογγίου 8 18545 - Πειραιάς
Τηλ.: 2104129441 - 210.4114874 Φαξ: 210.4116736
e-mail: info@dimitriadissa.gr