Διάταξη τροχών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
1 περιστρεφόμενος +2 σταθεροί

Οικονομική λύση για μικρές ελαφριές κατασκευές

image001

 

2 περιστρεφόμενοι +2 σταθεροί

Η πιο διαδεδομένη διάταξη τροχών για μεγάλα φορτία

image002

4 περιστρεφόμενοι

Προτείνεται για κατασκευές που απαιτούν ευελιξία

image003

2 περιστρεφόμενοι + 2 σταθεροί

Συνήθως οι σταθεροί τροχοί σε αυτή την διάταξη είναι μεγαλύτερου ύψους

4 σταθεροί

Για κατασκευές μονής κατεύθυνσης

image005

4 περιστρεφόμενοι + 2 σταθεροί

Για μεγάλου μήκους κατασκευές

image006