Διάταξη τροχών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

1 περιστρεφόμενος +2 σταθεροί

Οικονομική λύση για μικρές ελαφριές κατασκευές

 

2 περιστρεφόμενοι +2 σταθεροί

Η πιο διαδεδομένη διάταξη τροχών για μεγάλα φορτία

 

4 περιστρεφόμενοι

Προτείνεται για κατασκευές που απαιτούν ευελιξία

 

2 περιστρεφόμενοι + 2 σταθεροί

Συνήθως οι σταθεροί τροχοί σε αυτή την διάταξη είναι μεγαλύτερου ύψους

 

4 σταθεροί

Για κατασκευές μονής κατεύθυνσης

 

4 περιστρεφόμενοι + 2 σταθεροί

Για μεγάλου μήκους κατασκευές