επιλογη τροχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Επιλογή Τροχού

Η σωστή επιλογή του τροχού είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την λειτουργία του.

Οι βασικοί παράγοντες είναι το μεικτό βάρος (καθαρό βάρος κατασκευής και μεταφερόμενο φορτίο), οι περιβαλλοντικές συνθήκες εργασίας (θερμοκρασία, υγρασία),ο τύπος του εδάφους λειτουργίας (χώμα, άσφαλτος, τσιμέντο , ανωμαλίες κτλ.), ταχύτητες .

Επίσης για να υπολογιστεί σωστά το Ωφέλιμο φορτίο/τροχό υπάρχουν οι εξής δύο τύποι:


Στερεό φορτίο

Ωφέλιμο φορτίο /τροχό = (καθαρό βάρος κατασκευής + στερεό μεταφερόμενο φορτίο) / 3

Υγρό φορτίο

Ωφέλιμο φορτίο /τροχό = (καθαρό βάρος κατασκευής + υγρό μεταφερόμενο φορτίο) / 2