Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε τον εξωσκελετό της NOONEE μια πρωτοποριακή
κατασκευή που προστατεύει τον εργαζόμενο. Υποστηρίζει την στάση του σώματος όταν
εργάζεται καθισμένος επιτρέποντάς του την γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καθίσματος ,
ορθοστασίας .

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων