Τα πατίνια μεταφοράς βαρέων φορτίων είναι τροχήλατες κατασκευές που έχουν
σχεδιαστεί για τη μεταφορά μηχανημάτων ή κατασκευών σε εσωτερικούς χώρους κυρίως
ενώ οι γρύλοι φορτίων είναι μοχλοί που βοηθούν στην ανύψωση των μηχανημάτων ή
κατασκευών.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων